Pin duracell 3v  bao gồm các dòng pin duracell cr2032, cr2025, cr2016 với các đường kinh bằng chiếc khuy áo dạ: như cr2032 kích thước là 20mm*3.2mm, cr2025 kích thước là 20mm*2.5mm, kích thước cr2016 là 20mm*1.6mm, Với hiệu điện thế là 3vont

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.